Hopp til innholdet

SkoleSjakkens spørreundersøkelse 2019

Stor sjakkaktivitet på deltagerskolene
Mange har allerede svart på spørreundersøkelsen vi sendt ut til skolens sjakkleder i slutten av mai, og selv om det enda ikke er for sent å besvare undersøkelsen er det spennende å titte på tendensene i svarene som har kommet inn.

 

Av svarene vi foreløpig har fått inn er det tydelig at det har blitt etablert mye god sjakkaktivitet rundt omkring på skolene som er med i prosjektet. På over 75% av skolene som har svart har det blitt etablert organisert sjakkaktivitet og i tillegg er 13,64% i planleggingsfasen.

 

Mer sjakk i skoletiden
Vi kan se en viss nedgang i sjakkaktivitet på SFO/AKS, men til gjengjeld er det stadig flere skoler som klarer å finne plass til sjakk i løpet av skoledagen. 65,91% har sjakktilbud i storefri, 26,14% har sjakk som en del av matematikkundervisningen og 36,36% har funnet plass til sjakk i andre undervisningstimer.

 

Når det gjelder kjønnsforskjeller så kunne 38,64% fortelle at sjakk er omtrent like populært blant jenter og gutter. Blant skolene som kunne fortelle om kjønnsforskjeller kom det imidlertid frem at sjakk fremdeles er mer populært blant gutter enn jenter. Kun på 1 av skolene kunne det rapporteres om større interesse blant jenter enn gutter, mens 54 skoler har svart at det er større interesse for sjakk blant guttene.

 

Det er gledelig å se at det store flertallet kan fortelle om økt sjakkaktivitet som en følge av å være med i SkoleSjakken. Samtidig har vi fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi kan utvikle tilbudet vårt videre. Vi har allerede fått gode ideer til ting vi bør ha liggende i ressursbanken vår og ikke minst temaer vi bør snakke om på kursene.

 

Fortsatt tid til å levere!
Til dere som enda ikke har fått besvart undersøkelsen så er det enda ikke for sent. Vi holder undersøkelsen åpen i en uke til og setter STOR pris på at dere tar dere tid til å besvare undersøkelsen!