Starte og drive skolesjakklag

Skrevet av:

Et skolesjakklag (SSL) er et lokallag under Ungdommens Sjakkforbund (USF). SSL skiller seg fra andre lokallag under USF med tilbud om ekstra lav årsavgift (50 kroner) for medlemmene og ordningen «sentral innkreving» av medlemsavgiften. SSL er forbeholdt lokallag på skoler som deltar i SkoleSjakken.

Fordeler med medlemskap i SSL

Medlemmer i SSL kan delta i turneringer og øvrige arrangementer i regi av USF. Medlemmene mottar dessuten barnas eget sjakkblad, Førsteraden, som kommer ut 5 ganger i året. Dette inneholder informasjon om USFs arrangementer, artikler og mye annet artig sjakkstoff for barn og unge.

Medlemsavgift

Det første året er medlemsavgiften i SSL kun kroner 50,- De påfølgende år tilkommer kroner 30,- i forbundsavgift, årsavgiften er da kroner 80,-

50 kroner er en fastsatt minimumspris som må betales av medlemmet selv/medlemmets familie, for at vedkommende skal være et tellende medlem i laget (i henhold til regler for økonomisk støtte). Det lar seg derfor ikke gjøre at skolen eller andre betaler medlemsavgiften for SSL.

Økonomisk støtte

Et skolesjakklag er berettiget økonomisk støtte fra og med det tidspunktet det har minimum fem tellende medlemmer. For å være tellende i denne sammenhengen, må medlemmet i tillegg til å ha betalt 50 kroner i medlemsavgift, være under 26 år. Skolesjakklaget kan også ha eldre medlemmer, men disse teller ikke som medlemmer i beregning av økonomisk støtte. Økonomisk støtte til SSL kommer fra ordningen Frifond (www.frifond.no), gjennom USF. I 2016 var oppstartstøtten kroner 5000,- og driftstøtten de påfølgende år kroner 4000,- I tillegg kan SSL søke om prosjektstøtte på opptil kroner 25’000,- per kalenderår.

Hvordan stifte SSL og komme i gang?

Stiftelse av et SSL krever minimum en person til rollen som leder for laget. Det kan også være flere personer i styret, men stiftelse av SSL kan gjøres med og av en leder alene. Vedkommende fyller ut en stiftelsesprotokoll, som finnes her. Laget tilslutter seg USFs standardvedtekter, eller gjør endringer i disse og lager egne vedtekter, innenfor gjeldende regelverk.

For å komme i gang med medlemmer må ett av følgende alternativ velges (NB! Første alternativ hvis minimumspris for medlemskap):

 1. Sentral innkreving gjennom USF: Navn på interesserte medlemmer med epostadresse og telefonnummer til foresatte sendes til USF (epost: usf@sjakk.no), som deretter sender faktura på epost og registrerer medlemskap når betalingen kommer inn.
 2. Lokal innkreving: Medlemsavgiften samles inn lokalt. Dette krever at skolesjakklaget registreres under aktuell lokalkrets (NB! Kretsavgift tilkommer medlemsavgiften, varierende satser).

Her finner du informasjon om hvordan man starter et lokallag i Ungdommens Sjakkforbund (USF), steg for steg. Ta kontakt med USF (usf@sjakk.no) for veiledning og hjelp med å komme i gang.

Forpliktelser som leder for SSL

Så lenge laget har mindre enn fem tellende medlemmer (betalende medlemmer yngre enn 26 år), følger det ingen økonomiske gevinster og da heller ingen økonomiske forpliktelser med stiftelsen av SSL. Men fra det tidspunkt laget eventuelt får fem eller flere tellende medlemmer er laget berettiget oppstartstøtte og må ha en selvstendig økonomi med egen bankkonto. Det skal da hvert år arrangeres et årsmøte, skrives en årsrapport og en årlig Frifond-rapport om hva pengene har blitt brukt til. Dette er ikke vanskelig eller særlig omfattende, og USF tilbyr veiledning og hjelp.

Du kan trykke på kategorien(e) under for å lese mer om lignende temaer:


Kommentarer

2 kommentarer til “Starte og drive skolesjakklag”

 1. Mohammad H. avatar
  Mohammad H.

  Hei! Jeg synes det var urolig bra og nyttig for meg å delta på SkoleSjakkkurs! Det hadde vært veldig gøy om dere skulle dra hver skole og gir dem dette kurset!

  1. Yonne Tangelder avatar
   Yonne Tangelder

   Hei Mohammad, takk for hyggelig tilbakemelding! Vi ønsker deg lykke til med sjakkaktiviteten!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *