To unge jenter, en i hvit genser og en med rød, sitter lent over en skolepult. Begge har langt, mørkblondt hår. Foran dem ligger det oppgavehefter med sjakkoppgaver, som de sitter og jobber med.

Sjakk i norsk skole

Skrevet av:

Skolesjakken er klar for ny prosjektperiode. Med utgangspunkt i gjeldende lærerplaner ser stadig flere skoler at sjakken har sin naturlige plass i norsk skole.

Skolesjakk i Norge har tradisjonelt vært drevet av «sjakkfolk» med utgangspunkt i det lokale sjakkmiljøet. Dette har ofte vært vellykket lokalt, men siden det er få slike gode sjakkmiljøer har omfanget blitt beskjedent og kvaliteten blitt tilfeldig. Siden 2015 har vi derfor reist rundt i landet og holdt kurstilbud for lærere, SFO-ansatte og andre tilknyttet norske skoler. Vi har også sørget for at skolene har fått nødvendig utstyr til å kunne starte opp sjakkundervisning på sin skole. Allerede er godt over 400 skoler meldt seg på prosjektet og vi håper å kunne øke dette tallet ytterligere når vi går i gang med nye kurs denne høsten. Vi kommer også til å gjennomføre oppfølgingskurs for de som allerede er med i prosjektet.

Sjakk + skole = sant
Norsk skole har muligens utviklet seg mer enn norsk sjakk historisk sett, men når jeg nå fordyper meg i Læreplanverket så innser jeg at norsk sjakk kan tilby veldig mye av det norske skoler etterspør i dag. Når det ble vedtatt ny overordnet del for lærerverket 1. september 2017 ble det blant annet presisert at opplæringen skal gi elever en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenking. Hvis ny innsikt skal kunne vokse frem må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Når jeg leste disse formuleringene i Læreplanverket var det vanskelig å ikke tenke at det er jo dette vi sjakkspillere driver med hver gang vi spiller et parti sjakk. Vi utfordrer etablerte ideer og forsøker å bevise at våre trekk og våre planer er de beste. Litt for ofte oppdager vi muligens at våre teorier har svakheter, men det skaper da ny grobunn for nye ideer og ny kunnskap.

Opplæringen i skolen søker i større grad enn tidligere å finne en balanse mellom respekt for etablert viten og den utforskende og kreative tenkningen som kreves for å utvikle ny kunnskap. Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. Gjennom sjakken får elevene rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Skolene ønsker å legge opp til aktiviteter som bygger opp under barns kreative og skapende evner. Sjakk bør derfor ha en naturlig plass i norsk skole slik den har i mange andre land, inkludert våre naboer i Sverige og Danmark.

Begeistring skaper motivasjon
Utrolige ting kan skje om begeistring blir brukt som drivkraft sa Kong Olav i sin nyttårtale i 1989. Vi håper sjakken kan være med å skape denne begeistringen hos mange der ute i skolenorge. Jeg vet i allefall at det skapes begeistring hos sjakkentusiasten i meg når jeg får mailer om all den flotte sjakkaktiviteten som nå finner sted på norske skoler. Noen har klart å flette sjakken inn i undervisningen, noen har organisert sjakkundervisning i storefri mens andre har sjakk på SFO.

Ulike skoler har ulike forutsetninger og vi har ikke ønsket å legge for mange føringer for hvordan sjakken skal integreres på de ulike skolene. Likevel er vi veldig nysgjerrige på å få høre mer fra de skolene som føler de har lykkes godt med å skape sjakkaktivitet på sin skole. Hva har vært suksesskriteriene? Kanskje noen kan si noe om hvilken effekt har det hatt på skolemiljøet eller faglig utvikling og motivasjon? Eller kanskje dere har noen fine bilder fra sjakkprosjektet som dere kunne tenke dere å dele med oss?

Vi ønsker kontakt og samarbeid
Uansett er det mange rundt omkring nå som sitter med masse erfaringer fra første prosjektperiode og jeg ønsker veldig gjerne å komme i kontakt med dere slik at vi kan bruke dette til å inspirere og motivere andre skoler i årene som kommer. Vi i skolesjakken kommer også svært gjerne på besøk hvis dere har klart å skape et sjakktilbud som dere er stolte av. Ta kontakt på erik@sjakk.no så snakkes vi nærmere!

Du kan trykke på kategorien(e) under for å lese mer om lignende temaer:


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *