Forfatter: Erik Grindbakken

 • Utesjakk ved Loar skule

  Utesjakk ved Loar skule

  Skrevet av:

  Sjakk har blitt ein populær aktivitet ved Loar skule dei siste par åra. Ein av lærarane var på kurs med Skolesjakken hausten 2017, og skulen fekk då eit klassesett med sjakkspel til innebruk.   Dei fleste klassane og SFO har teke i bruk sjakk som del av opplegga sine i undervisning og fritid. Mange elevar…

 • Simultansjakk på Grefsen skole

  Simultansjakk på Grefsen skole

  Skrevet av:

  SommeravslutningDe siste ukene før sommerferien er det ofte en del spesielle dager og flere skoler har fått til å ha ulike sjakkarrangementer på noen av disse skolene.

 • Sjakk som miljøskaper

  Sjakk som miljøskaper

  Skrevet av:

  Trygge og varme ungdomsskoler Som en del av Oslo kommune sin satsing på trygge og varme ungdomsskoler ble prosjektet U22 iverksatt august 2018. U22 er en fireårig satsing på ungdomstrinnet. Målet med prosjektet er å skape trygge, varme og inkluderende læringsmiljø, øke grunnskolepoengene, øke motivasjonen for elevene, redusere mobbing og fravær.

 • SkoleSjakkens spørreundersøkelse 2019

  SkoleSjakkens spørreundersøkelse 2019

  Skrevet av:

  Stor sjakkaktivitet på deltagerskolene Mange har allerede svart på spørreundersøkelsen vi sendt ut til skolens sjakkleder i slutten av mai, og selv om det enda ikke er for sent å besvare undersøkelsen er det spennende å titte på tendensene i svarene som har kommet inn.   Av svarene vi foreløpig har fått inn er det…