100 nye sjakklærere

Skrevet av:

Stadig nye skoler slutter seg til SkoleSjakken!

Denne høsten har vi gjennomført kurs 1 i 6. bølge av SkoleSjakken. Vi har holdt 11 kurs for 64 skoler med til sammen 104 kursdeltagere. Store mengder sjakkutstyr har blitt sendt ut til skolene og jeg vet at det allerede er satt i gang mye god aktivitet på flere av skolene.

For meg som førstegangsreisende som kursholder for SkoleSjakken var jeg veldig spent på responsen. Jeg hadde argumentene klare for hvorfor sjakk er viktig i dagens skole. Sjakk stimulerer til kreativitet. Sjakk skaper engasjement. Sjakk skaper nysgjerrighet og utforskertrang. Sjakk gir elevene muligheten til å omsette ideer til handling …

Mye positivitet!
Det jeg derimot raskt erfarte var at kursdeltagerne ikke trengte å overbevises om sjakkens positive effekter. Jeg ble møtt av kursdeltagere som allerede var positivt innstilt til sjakk som et pedagogisk verktøy. Mange av kursdeltagerne hadde allerede konkrete planer for hvordan de ønsket å implementere sjakk på sin skole, mens andre var allerede godt i gang. Mange skoler hadde sjakktilbud i friminutt, på SFO. Noen skoler hadde årlige skoleturneringer og i Horten var det allerede etablert et tilbud med årlige turneringer på tvers av skoler!

Utveksling av erfaringer ble derfor en sentral del av kursene i tillegg til gjennomgang av alt materielle som skolene nå får tilgang til. Det ble også tid til mange konkrete spilleøvelser som deltagerne gav uttrykk for at de opplevde som svært nyttig. Mange av deltagerne som ikke hadde så mye erfaring med sjakk fra tidligere oppdaget også hvor gøy sjakk kan være gjennom disse spilleøvelsene som i stor grad handlet om å forenkle spillet.

Kurs 2
Etter disse kursene føler jeg meg trygg på at det vil bli mye god sjakkaktivitet på disse skolene fremover. Nå er vi i gang med forberedelsene til kurs 2 som er et kurs for skoler som allerede er med i prosjektet. Det blir spennende å høre hvordan det går med skolene som har vært med i prosjektet en stund. Er engasjementet like stort? Hva er suksesskriteriene for de skolene som har klart å etablere et godt sjakktilbud. Hvordan kan vi hjelpe for å gjøre tilbudene enda bedre?

 

Ønsker dere å melde dere på kurs 2 så ligger kursoversikt på: https://skolesjakken.no/om/kursoversikt

Du kan trykke på kategorien(e) under for å lese mer om lignende temaer:


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *