Hopp til innholdet

Hvorfor sjakk?

Sjakk er en inkluderende aktivitet hvor alle kan delta. Det er enkelt å gjennomføre i klasserommene, og læring skjer i lekens form.

Barn som spiller sjakk kan utvikle:

Kreativiteten

Visualiseringsevner

Matematikk-, lese- og språkferdigheter

Kunnskap innen problemløsning

Sansen for logisk og kritisk tenkning

Konsentrasjons- og hukommelsesevnen