Hopp til innholdet

Om SkoleSjakken

Hva er SkoleSjakken?

SkoleSjakken er Norges Sjakkforbunds program for pedagogisk sjakk, startet opp i 2015 og finansiert hovedsaklig gjennom gavemidler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Hva tilbyr SkoleSjakken?

SkoleSjakken til tilbyr for tiden digitale kurs. Dette gir personer tilknyttet en skole opplæring og innføring i pedagogisk sjakk.

Alle landets femte- og niendeklasser tilbys særegne opplærings- og turneringstilbud, Sjakk5ern og Sjakk9ern. Her er det særlig fokus på klassefelleskap og deltagelse.

Hva er sjakklærerkurs?

Pedagogisk grunnkurs i sjakk er et kurs gir et godt grunnlag for oppstart av pedagogisk sjakk i skolen eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Kurset arrangeres jevnlig. Kurset tar for seg hvordan sjakk kan brukes som et sosialt/pedagogisk verktøy, tilpasset skolens forutsetninger og ønsker.

Det kreves ingen forkunnskaper i sjakk for å delta på dette kurset. Samtidig er det relevant for deg som allerede kan en del sjakk, fordi det også tar for seg hvordan sjakk kan brukes i skolen.

Hvem kan bli sjakklærere?

Alle personer tilknyttet skolen (medarbeidere, foreldre eller andre) som ønsker å organisere sjakkaktivitet for barn og unge, kan bli sjakklærere ved å delta på SkoleSjakkens grunnkurs. Det kreves ikke forkunnskaper i sjakk. Etter kurset vil det være enkelt å innføre sjakkaktivitet på skolen.

Hva er betingelsene og forpliktelsene ved deltagelse i SkoleSjakken?

Det er kostnadsfritt for skoler å delta i SkoleSjakken. Påmelding, deltagelse på sjakklærerkurs og avtaleinngåelse (kontaktavtale) er det som kreves for at skolen blir deltagende.

Egne betingelser gjelder for Sjakk5ern og Sjakk9ern, se www.sjakk5ern.no og www.sjakk9ern.no

Hva slags sjakkmateriell får skolene?

SkoleSjakken sender ut startpakke med sjakkmateriell etter gjennomført sjakklærerkurs. Deltakere kan velge mellom 6 sjakksett eller 2 sjakklokker. Hver skole kan melde på så mange deltakere de vil på kurset, men kan få materiell for inntil 4 deltakere per semester. Startpakken sendes ut for hele landet en gang i semesteret.

Hva slags opplæringsmateriell brukes i SkoleSjakken?

I ressursbanken finnes blant annet instruksjonpermer (med ferdige leksjoner, oppgaver, diplomer osv), samt filmbasert opplæring og øvrige lærefilmer.

Hvilke av skolens elever skal tilbys sjakk?

Skolen står fritt til å velge om det skal tilbys sjakkaktivitet til et utvalg av skolens elever eller samtlige elever. En mulighet er å rullere tilbudet mellom ulike alderstrinn eller grupper. SkoleSjakken kan praktiseres i skolen og i SFO/AKS.

Når på dagen skal skolen ha sjakkaktivitet?

Det er opp til skolen og de aktuelle sjakklærerne (les: skolens representanter som har deltatt på sjakklærerkurs) å finne tilpassede løsninger for sjakkaktivitet. En rekke gode alternativer finnes: sjakk integrert i undervisningen (f.eks. matematikkundervisning), sjakk som valgfag, sjakk i storefri, sjakk på SFO/AKS, sjakk parallelt med SFO/AKS, sjakk direkte etter SFO/AKS eller sjakk i skolens lokaler senere på ettermiddagen/kvelden. Kombinasjoner av disse løsningene kan ofte være det optimale.