Oversiktsbilde over nærmere 50 pulter med sjakkbrett på hver pult, fordelt utover en aula. Ved pultene sitter elever og spiller sjakk.

Hva er SkoleSjakken?